Om Dansk Kammermusik Forbund


  DANSK KAMMERMUSIK FORBUND stiftet i 1969 er en landsdækkende sammenslutning af amatørmusikere - strygere, blæsere og pianister - som spiller kammermusik. Forbundets formål er at skabe kontakt mellem amatørmusikere og give dem lejlighed til at spille kammermusik både under kyndig vejledning på stævnerne og i almindelighed.  

Som medlem af Dansk Kammermusik Forbund får man:

  • En medlemsliste med navne, adresser, mail, telefonnumre og instrument.
  • Mulighed for at deltage i stævner, hvor man dels får instruktion af erfarne professionelle musikere i et værk, man selv har valgt, dels har mulighed for at spille sammen på kryds og tværs i andre grupper.
  • Indbydelse til særlige arrangementer som Kvartet'iaden, hvor deltagerne flere gange i løbet af en dag trækker lod om, hvad de skal spille og hvem de skal spille med.

Hvert år arrangerer Dansk Kammermusik Forbund tre stævner med indkvartering på et kursuscenter:

  • Et forårs-weekendstævne i marts.
  • Et sommerstævne af en uges varighed i begyndelsen af juli med op til 80 aktive deltagere.
  • Et efterårs-weekendstævne i oktober.

 

Ud over de tre stævner afholdes der normalt en 1-dags Kvartet'iade en søndag i januar i København.

Dansk Kammermusik Forbund modtager støtte fra Statens Kunstfond.

Klik her for at indmelde dig i forbundet Klik her for at se foreningens vedtægter

Foreningen vedligeholder en database med oplysning om medlemmers navn, adresse, telefonnr., e-mail og instrument. Alle disse oplysninger er tilgængelige efter medlemslogin. Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du ønsker at blive slettet fra medlemskartoteket.