Ansøgning om støtte til instruktion

Dansk Kammermusikforbind har fået tildelt midler fra Mogens og Ulla Folmer Andersens Almennyttige Fond til betaling af instruktørtimer for medlemmernes ensembler. Der er tale om et engangsbeløb, så indtil videre må vi regne med, at ordningen ophører, når beløbet er brugt. Beløbet er på 50.000 kr. Bestyrelsen har fastsat følgende regler for brug af pengene:

  • Alle ensembler bestående af medlemmer af DKF kan søge om støtte.
  • Ensemblerne søger om støtte på det online ansøgningsskema, som der er link til nedenfor.
  • For at ansøge skal ensemblet have valgt et værk, øvet det til et passende niveau og indgået aftale med en instruktør. Bestyrelsen kan eventuelt være behjælpelig med at finde en instruktør. Instruktøren skal være en professionel musiker.
  • Ansøgningerne vil blive modtaget og behandlet løbende – ingen tidsfrister.
  • Der kan søges om op til 3 dobbeltlektioner.
  • Ensemblerne bør planlægge med, at instruktørforløbet ikke strækker sig ud over 2 måneder fra tildelingen.
  • Instruktøren betales, når ensemblet melder tilbage, at forløbet er slut. DKF udbetaler direkte til instruktøren.
  • Honoraret, som ensemblerne kan tilbyde instruktørerne, er 500 kr. pr lektion.

Ensemblets medlemmer
Kontakt person e-mail
Kontakt person tlf/mobil
Værk, der skal instrueres i
Instruktør navn
Instruktør bank oplysning
Antal lektioner, der søges om